สุขภาพ » โรคและการป้องกัน » 5 โรคที่พบบ่อยในคนไทย

5 โรคที่พบบ่อยในคนไทย

10 มกราคม 2018
295   0

 

ที่มา: pixabay.com

โรคต่างๆในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก แต่โรคที่คนไทยเป็นบ่อยๆมักพบได้ 5 โรค ดังนั้นเราควรอ่านไว้เพื่อให้รู้เท่าทัน เพื่อจะได้ป้องกันและหลีกเลี่ยงตัวเองจากโรคเหล่านี้ เนื่องจากโรคบางโรคก็มีสามาเหตุมาจากการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไม่ถูกต้องหากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันบางอย่างก็จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคบางโรคลดน้อยลงได้

1.มะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ โดยมะเร็งที่พบที่สุดคือ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งปอดและมะเร็งตับนั้นสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

2.โรคหลอดเลือดหัวใจ

มีสาเหตุมาจากมีไขมันจับอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ จนกระทบการทำงานของหัวใจทำให้ผนังหลอดเลือดหัวใจเสียหาย เมื่อร่างกายซ่อมแซมผนังส่วนนี้ก็ยิ่งทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงกว่าเดิม เลือดจึงไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงจนเกิดโรคภาวะหัวใจขาดเลือด หากร่างกายต้องซ่อมแซมส่วนนี้บ่อยๆอาการหัวใจขาดเลือดก็จะส่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นฉับพลันหรือชีวิตกะทันหันได้

  1. โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เกิดจากการที่ร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ ระดับน้ำตาลในร่างกายสูงจึงผิดปกติเพราะขาดอินซูลิน จนทำให้เกิดเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นในอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย

4.โรคความดันโลหิตสูง

เป็นโรคที่มักพบในผู้ป่วยสูงอายุเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีความดันโลหิต140/90มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป โรคความดันโลหิตสูงแบ่งได้เป็นสองชนิดคือแบบทราบสาเหตุและแบบไม่ทราบสาเหตุ          โดยในผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักพบในแบบไม่ทราบสาเหตุบ่อยกว่าโดยมีถึง 90-95%ของผู้ป่วย

5.วัณโรค

ในสมัยก่อนวัณโรคเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นโรคที่แพร่ทางอากาศได้และสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium Tuberculosis หรือ เชื้อ เอเอฟบี เชื้อโรคนี้มักพบว่าเกิดในปอดมากกว่าอวัยวะส่วนอื่นแต่ก็สามารถเกิดในอวัยวะอื่นได้ด้วยเช่นกัน เชื้อวัณโรคอยู่ในตัวผู้ป่วยได้นานโดยไม่มีอาการใดๆกำเริบเป็นโรคที่ติดต่อโดยผ่านทางการหายใจ โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้

 

error: Content is protected !!